Kontakt i zamwienie

Zamwienia na usug naley skada przez formularz zamwienia lub telefonicznie pod numerem
885-113-414.

Zamw teleprasowanie:

Akceptuje Regulamin

Zawiadczam e zapoznaem si z regulaminem strony www.Teleprasowanie.pl i akceptuj jego warunki.

Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych

Owiadczam, e powysze dane s prawdziwe oraz wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis teleprasowanie.pl zgodnie z treci ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)

Adres:

Akaddemickie Inkubatory Przedsibiorczoci

Ul.Bankowa 14

40-007 Katowice

Telefon Kontaktowy

885-113-414


Klienci spoza Katowic proszeni s o kontakt telefoniczny.

E-mail

Z emaila prosimy korzysta w sprawach innych ni zamówienie.

biuro@teleprasowanie.pl

Zeskanuj nasz kod i miej zawsze nasze dane kontaktowe pod rk w swoim telefonie: