dobre repliki www.kochamzegarki.pl zegarki rolex repliki zegarkow
Teleprasowanie.pl - wypierzemy i wyprasujemy na telefon z transportem gratis Katowice!

Regulamin

Wraz z przyjęciem zamówienia potwierdzają Państwo, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego warunki. Aktualny Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej lub u osoby odbierającej od Państwa zamówienie.

Zleceniobiorca - firma wykonująca usługę,
Zleceniodawca - Klient zlecający usługę.

1. Przyjmujemy ubrania i rzeczy które można prać chemicznie oraz w kąpieli wodnej i/lub prasować a także maglować.
2. Przed oddaniem garderoby do Zleceniobiorcy Zleceniodawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia kieszeni, poinformowania o brakujących guzikach, dziurkach, rozdarciach i innych uszkodzeniach a także wskazania plam i określenia ich pochodzenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, które posiada odzież w chwili przekazanie zleceniobiorcy
3. Na plamy niewiadomego pochodzenia, stare i wcześniej zaprane Zleceniobiorca nie daje gwarancji że zostaną usunięte.
4.Ważne aby garderoba miała metkę fabryczną z przepisem prania, a gdy jej brak, ubrania Zleceniobiorca przyjmuje wyłącznie na odpowiedzialność Zleceniodawcy i nie odpowiada za ich uszkodzenie lub zniszczenie.
5.Rzeczy do prania oraz (lub) prasowania przygotowywane są w workach przez zleceniodawcę, a zwracane na wieszakach i pakowane w pokrowce foliowe.
6.Rzeczy podczas przyjmowania są segregowane oraz liczone a klient otrzymuje pokwitowanie.
7.Standardowo usługi wykonuje się 24 godziny prasowanie a w 48 godzin pranie z prasowaniem.
8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszyte elementy garderoby, jak np. z tworzywa sztucznego, zamszu, skóry, koralików, cekinów, wszywek kontrastowych, itp.
9.Gdy ilość odzieży bądź rzeczy przewyższa przeciętną ilość zamówienia zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wykonania usługi.
10. Wydawanie garderoby dokonuje się tylko na podstawie dokumentu przyjęcia, a w przypadku jego zagubienia po okazaniu dowodu tożsamości.
11.Opłata za usługę pobierana jest w formie gotówki po wykonaniu zlecenia przy odbiorze. W przypadku zamówień firmowych, w formie przelewu na konto bankowe zgodnie z zawartą wcześniej umową.
12.Ceny naliczane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.teleprasowanie.pl
13. Bezpłatny transport dotyczy zamówień na minimalną kwotę 50,60,70 zł -w zależności od dzielnicy z której pochodzi zamówienie.
14.W przypadku zamówień na niższa kwotę niż minimalna dla danej dzielnicy do ceny usług dolicza się 20zł za transport.
15.W przypadku zgłoszeń spoza miasta Katowice koszt transportu negocjowany jest indywidualnie.
16.W przypadku nie uregulowania płatności za usługę zleceniobiorca ma prawo odmówić wydania przedmiotu umowy i przy powtórnym dowiezieniu zleconych usług klient ponosi dodatkową opłatę za transport.
17. W wypadku jednokrotnego nie odebrania garderoby z winy Zleceniodawcy , Zleceniobiorca ma prawo do wyznaczenia pasującego Zleceniobiorcy terminu i miejsca odbioru odzieży. Ma też prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za ponowny transport w wysokości 10zł. Nie odebraną garderobę przechowujemy przez okres 1 miesiąca, a następnie naliczamy opłatę w wysokości 100zł za każdy kolejny miesiąc. Po upływie pół roku garderobę utylizujemy.
18. Reklamacje uwzględniane są podczas odbioru odzieży przez Zleceniodawcę, późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane. Reklamacje rozpatruje firma wykonująca usługę.
19. Zleceniodawca ma prawo do zadośćuczynienia za uszkodzenie, zniszczenie bądź zaginięcie odzieży w kwocie równej wartości oddanej do prania lub prasowania garderoby jednak w kwocie nieprzekraczającej 10 krotność ceny za usługę.
20. Spory wynikłe w związku z wykonaniem usługi rozstrzygane będą poprzez negocjacje dążące do polubownego załatwienia sporu lub w razie potrzeby poprzez Sąd właściwy dla Zleceniobiorcy
21. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
22. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania usługi.
23. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej www.teleprasowanie.pl
24.Dane teleadresowe naszych klientów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji usługi.
25.Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-20.00 ale ze stałymi klientami możemy umówić się poza tymi godzinami.


×

Specjalnie Dla Naszych Klientów obniżyliśmy ceny naszych usług o 10 %
Przy pierwszym zamówieniu nowi Klienci otrzymują 5% rabatu.

F